Alaçatı Sakızlığı ve Önemi

Alaçatı Sakızlığı ve Önemi

Alaçatı sakızlığı ilçe merkezinin kuzeyinde, 5.000 ve 6.000 no’lu sokakların kesiştiği noktada yer almaktadır. 9.5 da’lık bu alan, içinde barındırdığı çok yaşlı sakızağaçları nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle park statüsü kazandırılarak, içindeki mevcut 97 ağaç 05.01.1995/5608 sayılı koruma kurulu kararıyla yasal koruma altına alınmıştır. Çeşme yarımadasında geçmişte damla sakızı üretilen en büyük sakız ağacı plantasyonu olma özelliğine sahiptir. Mevcut ağaçlar içinde üç farklı klonun bulunması, burayı gerçek anlamda bir bitki klon bankası  konumuna getirmektedir. Söz konusu üç klon, morfolojik olarak Sakız adasında yetiştirilen ‘Maroulitis’, Mavroschinos’, ‘Siderakikos’ klonlarıyla benzeşmektedir.

maroulitis- mavroschinos- siderakikos

Buradaki ağaçların çok yaşlı olması, bu alanda korumanın yanında iyileştirme çalışmalarını da gerekli kılmaktadır. Bu nedenle Alaçatı belediyesinin katkılarıyla alana 72 m2’lik bir üretim serası kurulmuştur. Çeşme Tarım İlçe Müdürlüğü ve E.Ü.Z.F’nin de katkılarıyla, klonal yöntemlerle (odun çeliği, yapraklı çelik, havai daldırma) fidan üretimine başlanılmıştır. Yaşlı ağaçların rehabilitasyonunun yanında, alandaki boş yerlere yeni dikimler yapılması ve fazla fidanın da yetiştiricilik yapmak isteyenlere tahsis edilmesi hedeflenmektedir. Alanda ayrıca bir restoran-kafe mevcuttur.

alacati-sakizligi